Preview Mode Links will not work in preview mode

min perfekta kropp


Podden för alla kvinnor som har perfekta kroppar, men inte har fattat det. Än ...

Feb 7, 2021

Det här är avsnittet när Viktoria Davidsson och Malin Lundskog fortsätter sin nyfikna resa på sina och alla andra kvinnors perfekta kroppar.

Vilka normer behöver brytas för att vi ska sluta fred med våra kroppar? Är det polariseringen? Är det de så kallat traditionella könsrollerna och unga mäns förväntan på kvinnor och kvinnors kroppar? Och ska vi ändra hela arbetslivet efter menscykeln?

Häng med på vår resa mot mer självkärlek och acceptans av våra kroppar.