Preview Mode Links will not work in preview mode

mitt perfekta liv

Podden för alla som har perfekta liv, men inte har fattat det. Än ...

Med fotograf Viktoria Davidsson och författare och multiföretagare Malin Lundskog och deras nyfikna utforskande av det perfekta livet. Kanske hittar de det, kanske ... inte?

Feb 28, 2021

I det här avsnittet har Malin Lundskog spanat på Agnes Wold och hennes tankar om att vi är kroppsliga analfabeter. Viktoria Davidsson berättar om hur gärna hon ville samla ihop 10 000 steg och de diskuterar ätskam. Kan kroppsskanning vara vägen till mer självkärlek? Och kan vi bryta normer genom att lära oss...


Feb 21, 2021

Malin Lundskog och Viktoria Davidsson pratar om sociala medier, ramlar rätt in i jämförelseträsket och diskuterar de onormala vältränade kropparna.

Malin gråter en skvätt och Viktoria framhäver sin kalkonhals.

Häng med på resan mot normer som stärker och mer kärlek till våra...


Feb 7, 2021

Det här är avsnittet när Viktoria Davidsson och Malin Lundskog fortsätter sin nyfikna resa på sina och alla andra kvinnors perfekta kroppar.

Vilka normer behöver brytas för att vi ska sluta fred med våra kroppar? Är det polariseringen? Är det de så kallat traditionella könsrollerna och unga mäns förväntan...