Preview Mode Links will not work in preview mode

min perfekta kropp


Podden för alla kvinnor som har perfekta kroppar, men inte har fattat det. Än ...

Nov 22, 2020

Malin och Viktoria pratar om kroppspositivism och frågar sig om det är en exkluderande rörelse. Dessutom undrar de om vi är mitt i en revolution och om det behövs aktivism för att skapa nya normer.

Högt spel i det åttonde avsnittet av Min perfekta kropp, häng med när vi förändrar vårt sätt att se på våra kroppar.

Podden som Malin refererar till är Brené Browns Unlocking us. Du hittar avsnittet hon pratar om här: Brené with Elisabeth Lesser