Preview Mode Links will not work in preview mode

mitt perfekta liv


Podden för alla som har perfekta liv, men inte har fattat det. Än ...

Med fotograf Viktoria Davidsson och författare och multiföretagare Malin Lundskog och deras nyfikna utforskande av det perfekta livet. Kanske hittar de det, kanske ... inte?

Dec 16, 2022

I det här avsnittet frågar Malin och Viktoria sig om det går att vara bäst på ett perfekt sätt. Vad de kommer fram till och varför Viktoria vill vara bäst på att skotta snö medan Malin inte tycker att good enough räcker får ni höra mer om i avsnittet. Enjoy på bästa perfekta sätt!